Hartelijk welkom bij Netcar Juridische Dienstverlening B.V.

Wij kunnen u van dienst zijn als u op het gebied van fiscaliteit een geschil heeft of verwacht met de Belastingdienst.

Welkom

Bekijkt u hier onze specialismen.

Bezwaar en beroep


Bekijkt u hier onze dienstverlening en de daarbij behorende aanvullende informatie.

Nieuws


Bekijkt u hier het fiscale en het BPM gerelateerde nieuws.

Netcar Juridische Dienstverlening B.V.

Hartelijk welkom bij Netcar Juridische Dienstverlening B.V. te Westerhoven. Wij kunnen u vanUitspraak Europees Hof dienst zijn als u op het gebied van fiscaliteit een geschil heeft of verwacht met de Belastingdienst. Ons specialisme is de invloed van het Unierecht en de daaruit voortkomende verplichtingen op de nationale voorschriften. Wij houden ons vooral bezig met BPM.

Wij zijn daar succesvol in zoals volgt uit o.m. de gewonnen arresten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake VAV-Autovermietung GmbH (C-91/10) en Auto Vosters BV (C-437/12).

Maar ook de implementatie van rechtspraak in de nationale regelingen heeft door onze inmenging soms forse gevolgen. Zo waren wij gemachtigde in 7 geslaagde cassatieberoepen op 19 december 2014, waaronder de implementatie door de Hoge Raad inzake van de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake rentevergoeding in het geval er sprake is van een (belasting)heffing in strijd met het Unierecht.

Naar wij hebben begrepen van onze wederpartij, de Belastingdienst, heeft dit enorme budgettaire gevolgen (1-3 miljard euro per jaar).

Wij verlenen professioneel, persoonlijk en zeer gepassioneerd rechtsbijstand en plegen waar nodig overleg met de betrokken instanties.

Ook bij strategische beslissingen met mogelijk verstrekkende fiscale (en dus financiële) risico’s kunnen wij u van dienst zijn.

Wij doen onze dienstverlening – zeer bewust – op grond van het no cure no pay beginsel, omdat dat ook de belastingplichtige met geringere belangen toegang verleent tot de rechtspraak met professionele rechtsbijstand, waarin de overheid nadrukkelijk faalt.

Integriteit, passie, sterke klantgerichtheid en een bovengemiddelde inzet zijn kernwoorden in onze dienstverlening.