Personeelsleden

Netcar Juridische Dienstverlening B.V. is landelijk één van de grootste partijen op het gebied van het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures jegens de belastingdienst. Wij verlenen diensten aan zowel bedrijven alsook aan particulieren. Wij procederen in beginsel op basis van no cure no pay. Adviserende diensten verlenen wij tegen een vaste overeengekomen prijs volgens een marktconform tarief. Ons team:

 

A.F.M.J. Verhoeven
Juridisch medewerker
E.M.E.C. Verhoeven- van Oorschot
Financiële administratie
M.P.C. van Limpt
Juridische en administratief medewerkster

Als wij procederen en de zaak winnend afsluiten, wordt de Belastingdienst veroordeeld in de proceskosten die u heeft moeten maken voor onze dienstverlening, waardoor u kosteloos heeft kunnen procederen. Soms maken we een overeenkomst waarbij wij aanvullende vergoedingen krijgen, bijvoorbeeld een percentage van de teruggaaf van de betwiste belasting.

Het geven van advies en rechtsbijstand in zaken waarin de BPM onderwerp van discussie is en de daarmee samenhangende wet-en regelgeving (o.m. AWR, Awb, Mrb) zijn onze hoofdactiviteiten. Hierdoor zijn wij in staat u een zeer hoogstaande, zeer gespecialiseerde dienst te leveren.

Er wordt geprocedeerd voor cliënten bij alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door passie, gedegen autokennis, gedegen  kennis van toepasbaar formeel belastingrecht, en een zeer duidelijke processtrategie.

Wij waren gemachtigde in o.m. de door ons gewonnen zaken: HvJ EU, 19 december 2013, nr. C-437/12, Auto Vosters BV, HvJ EU, 29 oktober 2010, nr. C-91/10, VAV Autovermietung GmbH, maar ook o.m. Hoge Raad 19 december 2014 (7 gegronde cassatieberoepen), Hoge Raad, 13 november 2009, nr. 09/03397, Hoge Raad 5 maart 2010, nr. 09/02339 en Hoge Raad 11/00092, maar ook Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 29 mei 2009, nr. 08/00219, Gerechtshof Arnhem 20 juli 2010, nr. 10/00108, Gerechtshof Arnhem 14 september 2010, nr. 10/00009, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 9 december 2011, nr. 11/00328 en Gerechtshof ‘s-Gravenhage 13 januari 2012, nr. 11/00220, Gerechtshof Arnhem 20 maart 2012, nr. 11/00486.

Thans hebben wij een fors aantal zaken aanhangig bij de Hoge Raad en de gerechtshoven, waaronder het cassatieberoep van de Staatssecretaris tegen de uitspraken van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 februari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:997 en 998. A-G mr. R.H.L. IJzerman heeft reeds conclusie genomen en geadviseerd tot ongegrondverklaring van het cassatieberoep van de Staatssecretaris.

Wij doen ons werk zeer gepassioneerd en met veel service. Wij begrijpen het belang van onze klanten in inzicht in bepaalde fiscale vraagstukken.

Wij vechten voor onze klanten alsof het om ons eigen geld gaat, gepassioneerd, integer, resultaatgericht en werken doorgaans op basis van no cure no pay waardoor u veelal kosteloos kunt procederen.